Co refunduje NFZ stomatologia?

Co refunduje NFZ stomatologia?

Co refunduje NFZ stomatologia? Prywatne leczenie zębów kosztuje dużo. Czy w związku z tym można skorzystać z usług stomatologa w ramach kontraktu z NFZ? Tak, ale zakres usług jest bardzo ograniczony. Świadczenia stomatologiczne finansowane przez NFZ nie wystarczają, by w pełni zadbać o stan jamy ustnej. Warto jednak wiedzieć, jakie usługi obejmują państwowe świadczenia zdrowotne i skorzystać z nich w ramach opłacanych składek zdrowotnych.

NFZ: przegląd jamy ustnej za darmo

Stomatolog stomatolog-24.com.pl, który ma podpisany kontrakt z NFZ ma obowiązek przyjąć pacjenta z bólem zęba i dokonać przeglądu stomatologicznego. W tym wypadku nie obowiązuje rejonizacja. Ograniczenia dotyczą jednak zakresu usług. Pacjentom przysługuje badanie stomatologiczne , instruktaż higieny jamy ustnej, badanie kontrolne oraz usunięcie tzw. kamienia (raz w roku). To mało. Dane statystyczne wskazują, że wydatki na stomatologię w naszym kraju stanowią zaledwie 2,5 proc. całego budżetu NFZ. Proste wyliczenia matematyczne pozwalają stwierdzić, że na jednego Polaka przypada zatem niecałe 50 zł. To koszt, który nie pozwala nawet na zaplombowanie jednego zęba. Na taki zabieg potrzeba około 100 zł. W związku z tym wydłużają się kolejki do stomatologa. Oczekiwanie na wizytę może zająć nawet trzy miesiące. Alternatywą pozostają wyłącznie gabinety prywatne. Stanowią obecnie jedyną możliwość, by kompleksowo zadbać o stan zębów. Co więcej, korzystając z gabinetu stomatologicznego mającego kontrakt z NFZ nie można już wybrać usługi z dopłatą. W związku z tym nie można wybrać opcji mieszanej, która dawała możliwość leczenia w ramach NFZ i zwiększania jakości usługi za dopłatą. W związku z tym podejmując decyzję o bezpłatnym leczeniu, zgadzamy się także na jej standard. W przeciwnym razie pozostaje tylko opcja usługi prywatnej.

Jak działa gabinet stomatologiczny w ramach NFZ?

NFZ oferuje bezpłatne leczenie próchnicy, stosując plomby chemoutwardzalne. Niestety leczenie obejmuje wyłącznie przednie zęby (od jedynki do trójki). Pozostałe może wypełnić wyłącznie amalgamatem. Czy w związku z tym znieczulenie jest refundowane? W gabinecie można skorzystać ze znieczulenia powierzchniowego (w formie żelu lub sprayu), nasiękowego (płytkie nakłucie w obszarze zęba) lub przewodowego (które powoduje drętwienie warg, brody, języka). Osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z leczenia w znieczuleniu ogólnym. Jak wygląda sytuacja z leczeniem kanałowym? U dorosłych obejmuje tylko zęby przednie od kła do kła. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie). W tych grupach wszystkie zęby  można leczyć endodontycznie. Co dzieje się w przypadku konieczności chirurgicznego usunięcia zęba? Świadczenie NFZ obejmuje usuwanie każdego zęba, także ekstrakcje chirurgiczne. Co więcej, w poradni chirurgii szczękowo-twarzowej przeprowadza się też w ramach kontraktu z NFZ, m.in. usuwanie szwów pozabiegowych, odbarczanie ropni, usunięcia torbieli okołozębowych czy wycinanie zmian błony śluzowej.

Jaką protezę można otrzymać i jak często?

Świadczenia NFZ obejmują uzupełnienie braków od 5 zębów. W tym celu stosuje się protezę częściową z prostymi doginanymi klamrami, a jeśli występuje bezzębie to protezą całkowitą. Usługa dostępna jest dla pacjentów raz na 5 lat, natomiast naprawa protezy raz na 2 lata. Wyjątkiem są pacjenci onkologiczni, którzy mogą korzystać ze świadczenia bez takich wymogów w sytuacji, gdy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obszarze jamy ustnej i twarzoczaszki. NFZ nie refunduje natomiast koron, mostów ani implantów stomatologicznych. 

Zobacz koniecznie :

Do którego roku życia przysługuje leczenie ortodontyczne?

Aparat ruchomy jedno- lub dwuszczękowy mogą otrzymać dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. Wizyty kontrolne nie powinny się wtedy odbywać częściej niż raz w miesiącu, co daje 12 wizyt w ciągu roku. Kontrola leczenia przysługuje dzieciom do 13. roku życia. NFZ nie uwzględnia napraw ani wymiany aparatu. Ponadto dzieciom przysługują również inne zabiegi. Należą do nich lakierowanie wszystkich zębów stałych, nie częściej jednak niż raz na kwartał. W przypadku zębów mlecznych będzie to lapisowanie (impregnacja zębiny). Ponadto zabezpieczenie specjalnym lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych raz przed ukończeniem 8. roku życia, a także bruzd drugich trzonowców stałych raz przed ukończeniem 14. roku życia.

Ile razy w roku można wykonać zdjęcia rentgenowskie?

W przypadku osoby dorosłej można wykonać 2 zdjęcia zębowe wewnątrzustne na rok. Natomiast zdjęcie pantomograficzne można zlecić raz na 3 lata. Do wystawienia takiego skierowania mają uprawnienia chirurg szczękowy lub periodontolog. Natomiast dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą wykonać do 5 zdjęć wewnątrzustnych i jednego pantomograficznego. Podsumowując, świadczenia stomatologiczne przewidziane w ramach NFZ są bardzo ograniczone, szczególnie w przypadku osób dorosłych. Aby w pełni zadbać o stan uzębienia, pozostaje zatem leczenie w gabinetach prywatnych.

Dobosz Implanty Zębów
aleja Piastów 3
70-325 Szczecin
+48 91 485 02 74
www.doboszimplanty.pl

About the author