Usługi geologiczne i geotechniczne od A do Z

Zabierasz się do budowy swojego pierwszego domu? Pamiętaj, jak ważne są badania geologiczne i geotechniczne gruntu. Budowa domu jednorodzinnego powinna się rozpocząć od dokładnego pomiaru poziomu wód gruntowych, jego wahań i oceny stanu gleby. Zanim więc postawisz pierwszą cegłę zatrudnij osobę, która zagwarantuje że twoja działka nadaje się do wybudowania domu. W tym celu warto zainwestować w ekspertyzę budowlaną w Szczecinie

Podpiwniczony dom wymaga działań geologicznych

Warunki wodno-gruntowe najlepiej jest sprawdzić jeszcze przed zakupem działki. W sytuacji, kiedy woda gruntowa jest wysoko nie warto budować działki, ponieważ jest to kosztowne i trudne technicznie. Może się więc okazać, że działka którą nabyliśmy w celu postawienia dużego domu z podpiwniczeniem nie spełnia kryteriów lub będziemy zmuszeni odwodnić to miejsce. W ty celu trzeba się zwrócić do specjalistycznej firmy, która na podstawie odwiertów określi warstwy i rodzaj grunt http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-gruntu-pod-domy-jednorodzinne.html. Poziom nie jest stały, może się zmieniać w zależności od pory roku, w których prowadzimy badania. Najczęściej wysokie pomiary są odnotowywane wiosną, a najniższe w porze letniej.

Kiedy wykonywać odwierty?

Badania geotechniczne i geologiczne są najbardziej wiarygodne, kiedy mamy już projekt przyszłej nieruchomości i możemy określić zarys budynku. W przypadku, kiedy dysponujemy dużą działką i nie ma konkretnych informacji gdzie stanie budynek, zwiększy się zakres prac. Mimo wyższej ceny towarzyszącej zwiększeniu liczby odwiertów warto czasem rozważyć rozszerzenie badania. W branży uważa się, że aby uzyskać dobry wynik należy wykonać przynajmniej trzy odwierty. W sytuacji, kiedy dom ma być niepodpiwniczony wystarczą odwierty na głębokość 3 metry, natomiast jeśli planujemy piwnicę lepiej jest wykonać odwiert na głębokość 3-6 metrów.

Koszt odwiertów może być bardzo zróżnicowany – zależy głównie od regionu, w którym chcemy się budować. Koszt odwiertów głębokości 5 m to zazwyczaj 1500 zł. Badania mogą trwa od godziny do dwóch, natomiast gotowa dokumentacja dotrze do nas po około tygodniu od wykonania badań.

Z czego składa się dokumentacja geotechniczna?

Dokumentacja, którą otrzymamy od firmy specjalizującej się w odwiertach musi mieć część opisową i graficzną. Oprócz mapki z określonymi miejscami odwiertów i przekrojami geotechnicznymi liczy się też część poświęcona wnioskom i zaleceniom, które mogą nakierować architekt. W dokumentacji powinien się znaleźć m.in. opis warunków wodnych, w tym informacji o głębokości zalegania wody gruntowej, informacje geotechniczne dotyczące poszczególnych warstw gruntów, które znajdują się na działce, zalecenia dotyczące wyboru sposobu posadowienia, stanu gruntów na których będą oparte fundamenty, sposoby zabezpieczenia skarp etc. Część graficzna powinna zawierać plan działki z naniesionymi punktami wierceń i liniami przekrojów geotechnicznych. W razie wykonywania odkrywek, w planie graficznym powinny być zaznaczone również warstwy gruntu, a dla każdej warstwy określony rodzaj i stan gruntu. Służą temu symbole geotechniczne i poziomy wód gruntowych. W projekcie powinny się znaleźć również wyniki analizy chemicznej próbek wody. Decydując się na piwnicę należy sprawdzić, czy w pobliżu znajdują się akweny, które mogą zmienić po czasie warunki wodno – gruntowe oraz przyjrzeć się roślinności. Niektóre rośliny sugerują bowiem, że teren może być podmokły.

Kategorie badań geotechnicznych

Rodzaj badań, które musimy wykonać zależy od kategorii geotechnicznej obiektu, którą wstępnie określa projektant. Ustala się ją na podstawie opinii geotechnicznej w zależności od tego, jaki jest stopień skomplikowania warunków gruntowych i konstrukcji planowanej nieruchomości. Warunki gruntowe można podzielić na proste (występują zazwyczaj w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie, zalegających poziomo), złożone (występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych i nieciągłych, które są zmienne genetycznie i litologicznie, obejmują mineralne grunty słabonośne, organiczne i nasypy) oraz skomplikowane (występują w sytuacji, gdzie warstwy gruntów są narażone na niekorzystne zjawiska geologiczne: formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne).

Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

  1. pierwsza kategoria obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, w przypadku których można zapewnić minimalne wymagania na podstawie doświadczeń. Budynki tego typu to 1 i 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne oraz gospodarcze, ściany oporowe, wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3m.
  2. druga kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych, tj. fundamenty głębokie, ściany oporowe, wykopy i nasypy, filary mostowe i nabrzeża.
  3. trzecia kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane, posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych, np. nietypowe obiekty budowlane tj. obiekty energetyczne, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, budowle stoczniowe, platformy wiertnicze.

About the author