Psychoterapia - pomoc dla duszy

Psychoterapia – pomoc dla duszy

Psychoterapia – pomoc dla duszy – w obecnych czasach coraz większa liczba osób ma problemy z nastrojem, emocjami, nie umie radzić sobie z problemami codziennego życia. Życie w ciągłym biegu, brak czasu, problemy w pracy i w domu sprawiają, że człowiek traci sens życia, jest ciągle zmęczony, smutny, pozbawiony energii.  Coraz więcej ludzi choruje na depresje, szuka pomocy u specjalistów.

Jedną z metod, która może pomóc przywrócić chęć do życia, jest psychoterapia. Kiedyś traktowana była jako coś wstydliwego, dziś coraz więcej ludzi przyznaje się, że korzysta z pomocy psychoterapeuty. Nie jest to powodem do wstydu, a wręcz przeciwnie. Psychoterapia pomaga nauczyć się prawidłowo funkcjonować i cieszyć życiem. Dzięki niej można nauczyć się rozwiązywać problemy, poznać przyczynę swoich zachowań. Psychoterapia może pomóc rozwiązać trudne życiowe sytuacje, jest także pomocna w rozwoju osobistym. 

Psychoterapia – główne nurty

Psychoterapię prowadzi osoba, która ma tytuł magistra, najczęściej psychologii, przeszła odpowiednie szkolenia i posiada certyfikat, który uprawnia ją do pracy w tym zawodzie.  Specjalista może pomóc w leczeniu chorób psychicznych, tj. depresja, zaburzenia odżywiania, lęki. Psychoterapia może odbywać się indywidualnie lub grupowo, w różnych nurtach, w którym specjalizuje się dany psychoterapeuta. Najbardziej znane to:

  • Nurt psychodynamiczny – terapia, która opiera się na założeniu, że zasadniczy wpływ na bieżące kłopoty mają, nie do końca świadome, mechanizmy i emocje rządzące pacjentem. W zależności od potrzeb może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Sięga do przeszłości, która może być źródłem teraźniejszych problemów. Jest długoterminowa.
  • Nurt poznawczo-behawioralny – w początkowej fazie terapia ma na celu pomoc w rozwiązaniu teraźniejszych problemów pacjenta, ma nauczyć pacjenta rozwiązywać problemy tak, aby nie powtórzyły się w przyszłości. Terapia skupia się na sferze poznawczej, czyli sposobie myślenia oraz na strefie behawioralnej, czyli wprowadzenie zmian w zachowaniu. Terapia w tym nurcie obejmuje najczęściej kilkanaście-kilkadziesiąt spotkań, polecana jest w leczeniu depresji, bulimii, zespole stresu pourazowego.
  • Nurt humanistyczno- egzystencjalny – podstawą tego podejścia jest założenie, że pacjent to osoba zmagająca się z problemami, a nie osoba chora. Terapia pomocna jest leczeniu zaburzeń związanych niską samooceną, problemach z relacjami społecznymi.
  • Nurt systemowe – zakłada że każdy człowiek to element jakiegoś systemu, że każdy jest uwikłany we wzajemne zależności. Nurt systemowy sprawdza się w terapii rodzinnej i terapii par.
  • Nurt psychoanalityczne – terapia długoterminowa, która odwołuje się do założeń Z. Freuda. Sięga do nieświadomości i przeszłości pacjenta, do jego doświadczeń. Terapia ma na celu zrozumienie siebie, swojego postępowania oraz znalezienie źródła problemu. Może trwa kilka lat,  sesje terapeutyczne odbywają się 1-2 w tygodniu
  • Terapia gestalt – zakłada, że każdy człowiek dąży osiągnięcia i utrzymania harmonii. Omawiane są obecnie występujące trudności dnia codziennego. Pacjent dostaje do wykonania w domu testy i zadania, które mają przyśpieszyć osiągniecie równowagi.
  • Nurt integracyjny – nurt ten łączy w sobie różne elementów nurtów psychoterapeutycznych. Zakłada, że człowiek to istota skomplikowana i nie można opierać się tylko na jednym podejściu.

 Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty

psychoterapia
psychoterapia

Osoba, która pierwsze raz idzie na wizytę do psychoterapeuty w Gdyni, jest najczęściej zestresowana, nie wie, co ją czeka, o co będzie pytał specjalista, obawia się, że będzie musiała mówić o swoich problemach. Nie można jednoznacznie powiedzieć, jak wygląda pierwsze spotkanie, bo jest to zależne od danego terapeuta oraz od osobowości pacjenta. W niektórych przypadkach pacjent sam zaczyna opowiadać o sobie, swoich problemach, czasami pacjent milczy, nie wie, co powiedzieć. W takim przypadku terapeuta będzie zadawał pytania, aby ustalić, co jest głównym problem pacjenta.

Terapeuta na pewno będzie pytał o powód wizyty, aktualnie występujące problemy, relacje rodzinne czy partnerskie. Na pewno spyta, czy pacjent leczy się u psychiatry, czy zażywa leki. Na pierwszym spotkaniu specjalista powinien omówić nurt, w jakim pracuje, poinformować o koszcie terapii oraz przewidywanym czasie jej trwania. Pacjent ma prawo zapytać terapeutę o posiadane wykształcenie, kursy i certyfikaty. Pierwsze dwa, trzy spotkania polegają na poznaniu pacjenta, jego oczekiwań, a dopiero po tym czasie zaczyna się właściwa terapia.

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?

Psychoterapia - pomoc dla duszy
Psychoterapia – pomoc dla duszy

W każdym mieście jest dużo gabinetów psychoterapeutycznych, ale wybór odpowiedniego specjalisty nie jest łatwy. Czym się kierować wybierając osobę, która ma przeprowadzić terapię? Najważniejsze są odpowiednie kwalifikacje. Terapeuta powinien mieć odpowiednie wykształcenie oraz certyfikat psychoterapii wydany przez PTP. Powinien mieć ukończoną czteroletnią szkołę przygotowującą do prowadzenia terapii. 

Dzięki temu można mieć pewność, że terapeuta pracuje zgodnie z obowiązującymi normami, ma doświadczenie w pracy z pacjentem. Ważne jest, aby terapeuta korzysta z superwizji, czyli regularnych spotkań z superwizorem, na którym omawia trudności, wątpliwości oraz przygląda się swojej pracy. Oprócz wykształcenie, ważne jest również tzw. pierwsze wrażenie. Ważne, aby nawiązać wzajemnie dobry kontakt. Jeżeli po 2-3 spotkaniach rozmowa nie układa się, pacjent nie czuje się dobrze na terapii, warto zastanowić się nad zmianą terapeuty. Istotna jest również płeć. Często pacjentom rozmawia się lepiej z terapeutą tej samej płci. Szukając specjalisty dla siebie, warto poszukać opinii w internecie lub popytać znajomych. Oczywiście to, że jeden terapeuta pasuje jednej osobie, nie gwarantuje, że sprawdzi się u innej. Najważniejsze, to nie rezygnować z terapii, tylko szukać specjalisty, który okaże się pomocny.

About the author