Od kiedy nowa upadłość konsumencka?

Od kiedy nowa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura coraz powszechniej wykorzystywana przez osoby fizyczne, które wpadły w spiralę zadłużenia. Począwszy od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe z 31 grudnia 2014 r., a następnie 1 stycznia 2016 r., coraz więcej osób decyduje się ogłosić upadłość konsumencką. Zwłaszcza ubiegłoroczna zmiana przepisów z dnia 24.03.2020 r. sprawiła, że osobom prywatnym łatwiej jest ogłosić bankructwo. Także w tym roku przewidywane są zmiany w prawie upadłościowym, które mają usprawnić postępowania dotyczące osób posiadających status konsumenta. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Warto zatem dowiedzieć się na czym polega upadłość konsumencka. Jakie zmiany dla osób fizycznych wprowadziła nowelizacja Prawa upadłościowego w 2020 roku? Jakie modyfikacje przepisów wejdą w życie w roku 2021?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka https://www.swiatprawa.pl/upadlosc-konsumencka-najwazniejsze-informacje/ jest procedurą sądową przewidującą oddłużenie osób fizycznych, które przynajmniej od 3 miesięcy są niezdolne do spłaty swoich zobowiązań. W wyniku ogłoszenia upadłości osoba zadłużona może pozbyć się części, a nawet całości długów. Decyduje o tym sąd, który bada zdolność dłużnika do zaspokajania należności wierzycieli, jak również uwzględnia możliwości zarobkowania bankruta. W sytuacji, jeśli osoba ogłaszająca upadłość nie ma żadnych możliwości regulowania swoich zobowiązań, sąd może umorzyć cały dług. Trzeba jednak wiedzieć, że wcześniej – podobnie jak w przypadku upadłości firmy jednoosobowej i upadłości przedsiębiorstwa – majątek dłużnika jest oddawany pod zarząd syndyka. Sporządza on listę wierzycieli i dąży do zaspokojenia ich roszczeń, bazując na środkach pochodzących ze sprzedaży poszczególnych składników majątku. Oznacza to, że syndyk wystawi na sprzedaż np. mieszkanie, samochód, czy sprzęt elektroniczny należący do bankruta. Jednakże, obowiązkiem sądu jest zapewnienie osobie ogłaszającej upadłość środków na utrzymanie i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz związanych z wykonywaniem pracy. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego z korzyścią dla bankruta gwarantuje wyspecjalizowana w upadłości konsumenckiej kancelaria prawna.

Nowelizacja prawa upadłościowego z marca 2020 roku

Zmiany wprowadzone w życie na mocy nowelizacji Prawa upadłościowego z dnia 24.03.2020 roku miały kolosalne znaczenie dla sytuacji zadłużonych osób fizycznych. Szacuje się, że w przeciągu roku od tego momentu, liczba wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzrosła o ponad 60%. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę wpłynęły przede wszystkim na sytuację osób prowadzących w przeszłości działalność gospodarczą. Zapisy te w pewnym stopniu zrównały sytuację przedsiębiorców z pozostałymi osobami fizycznymi. Od tej pory byłym przedsiębiorcom zdecydowanie łatwiej jest ogłosić upadłość. Przy tym, nie jest konieczne, tak jak było to wcześniej, przeprowadzenie upadłości firmy w terminie 14 dni od stania się niewypłacalnym. Wystarczy wyrejestrować działalność z ewidencji i już można składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kolejna istotna dla konsumentów korekta przepisów to fakt, że na etapie ogłoszenia upadłości sąd nie bada przyczyny popadnięcia w długi. Tym samym, upadłość mogą ogłosić również osoby, które doprowadziły do kłopotów finansowych umyślnie, albo w wyniku rażącego niedbalstwa. Jednak, trzeba pamiętać, że powody upadłości są przedmiotem analizy sądu na kolejnym etapie tj. przy ustalaniu planu spłaty. Osoby winne zadłużenia objęte są dłuższym planem spłaty (do 7 lat) w porównaniu z tymi, w przypadku których długi są efektem np. choroby (do 3 lat).

Sprawdź koniecznie:

Upadłość konsumencka 2021 – planowane zmiany

Z dniem 1 lipca 2021 r. mają wejść w życie nowe przepisy, regulujące kwestię upadłości konsumenckiej. Celem tej zmiany ma być usprawnienie przebiegu postępowań upadłościowych wobec osób fizycznych, poprzez przeniesienie ich do systemu teleinformatycznego. Cyfryzacja jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w wyniku uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Rozszerzenie zakresu danych ujawnianych w ramach tego rejestru, ma przyczynić się do większej transparentności postępowań upadłościowych. Nowelizacja zakłada przekazywanie wszelkich pism i dokumentów (także wniosków o ogłoszenie upadłości) za pomocą sądowego systemu teleinformatycznego. Akta sądowe, gromadzone w ramach postępowania, mają być prowadzone w wersji elektronicznej, a dostęp do nich możliwy przez internet. Poza kwestią informatyzacji, zmiany mają obejmować również sposoby likwidacji majątku dłużnika. Dzięki poszerzeniu form wadium, sprzedaż elementów majątku ma przebiegać szybciej, co wpłynie na szybsze oddłużenie bankruta. Opracowane rozwiązania mają się ponadto przełożyć na sprawniejsze zawieranie przez dłużnika układu z wierzycielami. Jak widać, zmiany w prawie upadłościowym planowane od lipca 2021 roku, nie są tak przełomowe jak w roku ubiegłym. Wówczas upadłość działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo de facto zrównano z upadłością konsumencką. Z całą pewnością, cyfryzacja postępowań upadłościowych uprości jednak i przyspieszy procedury.

 

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl

About the author