Jak zgłosić półkolonie do kuratorium

Jak zgłosić półkolonie do kuratorium

Osoby, które zainteresowane organizacją półkolonii bardzo często nie wiedzą jak się za to zabrać. Dlatego chcemy przedstawić Państwu kilka znaczących aspektów odnoszących się do kwestii organizacyjnej takich zajęć. Półkolonie są to zajęcia, podczas których dzieci oraz młodzież mają okazję spędzić fantastycznie czas wraz z towarzystwem swoich rówieśników. Zajęcia takie cieszą się ogromną popularnością, ponieważ aby z nich korzystać nie trzeba wyjeżdżać z poza obszaru swojego miejsca zamieszkania. Oprócz tego, należy zaznaczyć również, iż półkolonie stały się tak bardzo rozchwytywane, ponieważ coraz częściej wykazują one charakter tematyczny. Dlatego, jeżeli dane dziecko interesuje się piłką nożną to może uczęszczać na takie półkolonie, których zakres tematyczny będzie uwarunkowany właśnie w tę stronę. Dzięki temu uczestnik półkolonii ma możliwość rozwijania swoich pasji oraz umiejętności, a przy tym dobrze się bawiąc.

Jaka jest podstawowa różnica między półkoloniami, a koloniami?

Podstawą różnicą między półkoloniami, a koloniami jest przede wszystkim to, że półkolonie są organizowane w miejscowości, którą zamieszkują ich uczestnicy. Zajęcia na półkoloniach są również organizowane w większości przypadków w godzinach, w których rodzice dzieci przebywają w pracy. Z kolei kolonie charakteryzują się tym, że dziecko, które chce w nich brać udział musi opuścić swoje miejsce zamieszkania na okres zazwyczaj dwóch tygodni. Półkolonie odznaczają się też tym, że mogą być one bezpłatne oraz płatne. W zależności od tego, jaki podmiot takie zajęcia organizuje.

Kto może zorganizować półkolonie dla dzieci i młodzieży?

Półkolonie dla dzieci i młodzieży może zorganizować: osoba fizyczna, osoba prawna, szkoła, placówka wychowawcza. Podmiot, który chce zorganizować takie zajęcia wypoczynkowe musi posiadać odpowiednie zaplecze, przede wszystkim zaplecze o charakterze logistycznym. Mowa tutaj o odpowiednio przystosowanym budynku oraz terenie, na którym będą przebywać dzieci i młodzież podczas pobytu na półkoloniach. W związku z tym, gdy budynek i teren wokół niego nie spełni wymaganych od górnie norm to zajęcia takie nie będą mogły zostać zorganizowane.

Jakie są formalności związane ze zgłoszeniem półkolonii do kuratorium?

Do formalności związanych ze zgłoszeniem półkolonii do kuratorium należy zaliczyć przede wszystkim to, że zgłoszenie takie powinno zostać wysłane nie później niż czternaście dni przed ich planowanych rozpoczęciem. Gdy termin złożenia wniosku nie zostanie zachowany to kuratorium oświaty w sposób automatyczny odrzuci nasze zgłoszenie, jako organizatora takich kolonii. Formularz zgłoszeniowy odnośnie organizacji półkolonii można znaleźć na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl/. Osoby, które chcą zostać organizatorami takich zajęć powinny wejść na tę stronę, następnie się zarejestrować, jeżeli nie posiadają tam konta, a potem dokonać logowania. Po zalogowaniu można wypełnić formularz i wysłać go albo drogą elektroniczną, bądź drogą pocztową. Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą papierową to będziemy musieli pamiętać o złożeniu takiego formularza do kuratorium oświaty, które jest właściwe ze względu na miejsce zamieszkania organizatora albo ze względu na jego miejsce siedziby. Bowiem obie te właściwości miejscowe są poprawne. Gdy właściwość miejscowa kuratorium oświaty nie zostanie zachowana to naszego zgłoszenie, jako organizatora półkolonii może zostać przez tę instytucję publiczną odrzucone. Składając wniosek do kuratorium oświaty w celu zorganizowania półkolonii trzeba też pamiętać o dołączeniu odpowiednich załączników, a załącznikami tymi jest szkic poszczególnych pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci podczas półkolonii, jak również opinia powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej odnośnie tego, że budynek i teren, na którym będą organizowane półkolonie są zgodne ze standardami określonymi w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. W związku z tym, przed wysłaniem formularza należy też skompletować inne bardzo ważne dokumenty.

Kwestie odnoszące się do logistyki

Organizując półkolonie należy także w odpowiedni sposób przemyśleć różnorodne kwestie związane z logistyką. Otóż, przede wszystkim trzeba przemyśleć, jaka ilość wychowawców będzie wystarczająca, aby móc w rzetelny sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na takich zajęciach przebywających. Otóż, w myśl przepisom ustawy, jeżeli w grupie przebywa nie więcej niż dwadzieścia osób to wystarczy jeden wychowawca. Natomiast, jeżeli w grupie przebywają dzieci tylko i wyłącznie do dziesiątego roku życia to na piętnastu uczestników będzie wymagany przynajmniej jeden wychowawca. Z kolei, w sytuacji, gdy na półkoloniach będą również uczestnicy niepełnosprawni to na dwie takie osoby powinien przypadać minimum jeden wychowawca. Aczkolwiek jak powszechnie wiadomo, im więcej wychowawców na wypoczynkach organizowanych dla dzieci i młodzieży, tym lepiej, ponieważ wtedy znacznie bardziej można takie osoby przypilnować.

About the author