Automatyzacja produkcji i zwiększona wydajność

Automatyzacja produkcji i zwiększona wydajność

Automatyzacja produkcji i zwiększona wydajność: Najnowsze narzędzia automatyzacji stosowane w produkcji mogą usprawnić pracę każdej firmy. Dzięki automatyzacji wiele funkcji pełnią roboty i systemy informatyczne. Zapewnia to usprawnienie procesów technicznych i wzrost wskaźników ekonomicznych.

Automatyzacja produkcji i zwiększona wydajność

Zautomatyzowana produkcja to jeden z głównych sposobów na poprawę jej wydajności. W tym sensie automatyzacja procesów produkcyjnych (zautomatyzowane linie produkcyjne, wyposażenie itp.) oraz automatyzacja zarządzania procesami biznesowymi, rozwój narzędzi do racjonalnej organizacji produkcji są równie ważne. Priorytetem jest automatyzacja procesów przedsiębiorstwa, ale bez dalszego wsparcia automatyzacji kontroli organizacji procesów, wykorzystanie wszystkich zasobów, nie można zagwarantować ani przeanalizować wydajności produkcji.

Automatyzacja rozliczania produktów i kontroli urządzeń produkcyjnych pozwala na identyfikację niewykorzystanych zasobów i optymalizację kosztów:

 • Lepiej wykorzystaj swój czas pracy.
 • Popraw wydajność każdego elementu wyposażenia.
 • Uwolnij dodatkowe zasoby ludzkie bez zwiększania liczby pracowników.
 • Wynagrodzenie jest obliczane rozsądnie na podstawie wskaźników wydajności.
 • Oszczędzanie prądu.
 • Właściwe planowanie itp.

Obszary zastosowań zautomatyzowanych systemów produkcyjnych

Wprowadzenie automatyki przemysłowej pozwala znacznie usprawnić monotonne procesy w przemyśle ciężkim i lekkim, handlu i przedsiębiorstwach rolniczych.

Zmiany te mogą mieć wpływ na:

 1. System projektowania do opracowywania dokumentacji technicznej dla nowych produktów.
 2. Różne zrobotyzowane kompleksy przemysłowe.
 3. Skomputeryzowany system kontroli jakości.
 4. Magazynowanie ze specjalnym sprzętem przeładunkowym.
 5. Uniwersalny system do automatycznych systemów sterowania.
 6. Metoda automatyzacji dobierana jest z uwzględnieniem specyficznych warunków produkcji.
 7. Zastosowany rodzaj automatyzacji produkcji.

Systemy automatyki przemysłowej są klasyfikowane według ich realizacji w całym cyklu produkcyjnym. W zależności od poziomu automatyka przemysłowa może być częściowa, złożona i kompletna. Na wybór odpowiedniego poziomu mają wpływ parametry przedsiębiorstwa oraz praca wykonywana zgodnie z technologią.

Automatyzacja produkcji i zwiększona wydajność

Dzięki częściowej automatyzacji działanie jest ulepszone. W tym przypadku nie ma potrzeby tworzenia kompleksowego zarządzania i pełnej integracji powiązanych systemów. Komputeryzacja procesu wymaga udziału kilku osób.

Automatyzacja produkcji i zwiększona wydajność
Automatyzacja produkcji i zwiększona wydajność

Zintegrowana automatyka przemysłowa służy do poprawy wydajności dużych firm. Zalecany do wdrożenia w dużych innowacyjnych przedsiębiorstwach z dużą liczbą najbardziej niezawodnego wyposażenia technicznego. Jeśli istnieje ryzyko, że cała linia produkcyjna zostanie wyłączona z powodu awarii jednej maszyny, najbardziej odpowiednią opcją jest zaawansowana automatyzacja.

Pełna automatyzacja produkcji umożliwia całkowicie niezależne zarządzanie procesem produkcyjnym. System wdrażany jest głównie w dużych przedsiębiorstwach. Zaangażowanie człowieka jest zminimalizowane, najczęściej monitorując działanie systemu (sprawdzanie odczytów czujników, eliminowanie drobnych problemów itp.).

Korzyści z wdrożenia automatyzacji produkcji

Główne zalety wprowadzenia zautomatyzowanych procesów w przedsiębiorstwie to:

 • Zwiększ szybkość powtarzalnych operacji.
 • Zapewnij wymaganą dokładność i zachowaj sprawność systemu.
 • Zmniejsz liczbę błędów i zwiększ poziom jakości.

Gdy pojawiają się typowe sytuacje, zautomatyzowane programy są w stanie zapamiętać algorytm działania i szybko go zastosować. Pozwala to na dostęp do dużej ilości informacji i dokładniejsze zarządzanie procesami biznesowymi. Dzięki zastosowaniu sprzętu komputerowego różne operacje techniczne mogą być wykonywane jednocześnie przy zachowaniu jakości i dokładności obliczeń.

Zastosowanie mechanizacji i automatyzacji w pracochłonnych procesach produkcyjnych może rozwiązać te nierozerwalnie powiązane problemy techniczne i ekonomiczne:

 1. Zastąpienie pracy ręcznej maszynami poprawi warunki pracy i zwiększy wydajność pracy.
 2. W procesie mechanizacji pracy ręcznej całkowita liczba operacji technicznych jest redukowana poprzez anulowanie niektórych operacji technicznych lub połączenie ich w czasie z innymi operacjami technicznymi.
 3. Wprowadzenie selektywnego systemu kontroli, zmniejszając tym samym liczbę operacji kontrolnych i akceptacyjnych. Jest to akceptowalne przy zapewnieniu wysokiego stopnia mechanizacji lub automatyzacji procesu.
 4. Złożoność całego procesu jest zmniejszona dzięki zmniejszeniu całkowitej liczby operacji.
 5. Jakość produktu jest na wysokim poziomie ze względu na mniejszą zależność od różnych umiejętności pracowników w zakresie spójności i jakości procesu.
 6. Zautomatyzowane fabryki działają wydajniej niż ludzie, zmniejszając przestrzeń i siłę roboczą wymaganą w lokalizacjach produkcyjnych.
 7. Zmniejszenie liczby operacji produkcyjnych pozwala skrócić czas trwania cyklu produkcyjnego dla całej produkcji produktu.
 8. Zmniejszenie kosztów operacyjnych hali produkcyjnej, jednocześnie poprawiając wydajność, a tym samym zmniejszając koszty produkcji.

Dzięki skróceniu czasu cyklu produkcyjnego cykl obrotu kapitału ulega przyspieszeniu, a ilość zostaje zmniejszona.
Ogólny wynik wszystkich pozytywnych momentów wykorzystania mechanizacji i automatyzacji produkcji ma duży wpływ na zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej, aby pomieścić sprzęt. Dzięki temu rozmieszczenie wszystkich stanowisk pracy i urządzeń produkcyjnych jest rozsądne i uporządkowane.

Aircon filtry przemysłowe
Woźniaka 28
40-389 Katowice
322022079
airconfilters.pl

plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com

About the author