Co to jest OCP przewoźnika

Co to jest OCP przewoźnika

Co to jest OCP przewoźnika i dla kogo jest przeznaczone? OCP Przewoźnika to ubezpieczenie OC Przewoźnika. Jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się transportem drogowym towarów i otrzymują za to wynagrodzenie. Ten rodzaj ubezpieczenia zawierany jest na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń. Jego standardowy okres ważności wynosi 12 miesięcy.

Warto wspomnieć, że ubezpieczenie OCP jest całkowicie dobrowolne, ale nie należy z niego rezygnować, bo niesie ze sobą ogromne korzyści. Trzeba też pamiętać, że takie ubezpieczenie jest zwykle wymagane przez kontrahentów firmy spedycyjnej. Jeśli dana firma go nie posiada, może to spowodować utratę wielu potencjalnych klientów.

OCP przewoźnika i jego zalety

Wykupienie takiej polisy jest również ochroną ubezpieczeniową dla przewoźnika na wypadek niewywiązania się z wcześniej zawartych umów lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Te ostatnie mogą być spowodowane kradzieżą, uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem wysyłanego towaru, a także znacznymi opóźnieniami w dostawie do miejsca przeznaczenia. UOKiK zapewnił również zleceniobiorców firmy transportowej, że w przypadku komplikacji mogą ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody. Właśnie z tego powodu wielu klientów nie chce zlecać wysyłki firmie, która nie posiada OCP przewoźnika .

Zakres działalności poszczególnych zakładów ubezpieczeń jest różny, ale różnice nie są zbyt duże. Większość z nich stawia na pierwszym miejscu ochronę ubezpieczonego przed skutkami zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki. Może to być wynikiem wypadku, awarii lub kradzieży. Należy jednak pamiętać, że zarówno przewoźnik, jak i kierowca pojazdu mają wiele obowiązków. Niezastosowanie się do tego skutkuje niebezpieczną sytuacją, w wyniku której ubezpieczyciele często nie są w stanie zapłacić. Mimo, że niektórzy ubezpieczyciele oferują możliwość gwarantowania pokrycia nawet jeśli szkoda powstała z winy umyślnej, to nadal takie oferty nie cieszą się zbytnią popularnością.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

Co to jest OCP przewoźnika
Co to jest OCP przewoźnika

Zasady naliczania składek ubezpieczeniowych różnią się w zależności od wybranej firmy. W większości przypadków obliczany jest na podstawie sumy rocznych obrotów netto danego przewoźnika z tytułu świadczonych usług przewozowych, rodzaju przewożonego towaru oraz kwoty gwarancji. Oznacza to, że każdorazowo koszty te ustalane są indywidualnie. Co więcej, zawsze istnieje możliwość podjęcia próby negocjacji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, gdzie kupić OCP swojego operatora, najlepiej porównać różne dostępne oferty.

Innym rozwiązaniem jest samoubezpieczenie. Często tego typu oferty są tańsze. Fakt ten przekonuje wielu przedsiębiorców. Niestety tego typu polisy pokrywają tylko część wyrządzonych szkód. Ponadto firmy ubezpieczeniowe często niechętnie przyjmują odpowiedzialność za transport niebezpiecznych ładunków ADR. To samo dotyczy przedmiotów wysokiego ryzyka, czyli leków, gotówki, kosztowności, żywych zwierząt, alkoholu i powszechnie znanej elektroniki.

Co musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy?

Odpowiednie czynności należy wykonać przed wyborem OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Przed sfinalizowaniem polisy warto zapoznać się z załączoną listą wyłączeń ochrony podstawowej. Są to sytuacje, w których zakład ubezpieczeń nie deklaruje możliwości wypłaty odszkodowania. Tego typu sytuacje często wiążą się z problemami takimi jak:

  • prowadzenie niesprawnego pojazdu;
  • przekazanie przewożonego towaru osobom nieupoważnionym;
  • naruszenia podczas ładowania;
  • prowadzenie pojazdu z kierowcą będącym pod wpływem narkotyków lub nieposiadającym odpowiednich uprawnień;
  • pokazanie ukrytych wad w wysyłanych towarach;
  • konfiskata lub utrata towarów;
  • przypadkowe wypadki podczas parkowania na niestrzeżonym parkingu.

Podsumowując, ubezpieczenie OC Przewoźnika to umowa, której przedmiotem jest ubezpieczenie OC Przewoźnika. Oczywiście w przypadku szkody tego typu polisa może przenieść ewentualną odpowiedzialność finansową lub jej część na firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie to także gwarancja ochrony dla przedsiębiorców świadczących usługi transportowe w Polsce i za granicą. Chociaż OCP nie jest obowiązkowe, nie warto oszczędzać. Jej brak mógłby skutkować stratą znacznie większą niż roczna wysokość składki OCP. Mówimy o ewentualnych kosztach zdarzeń losowych i utracie wielu kontrahentów.

About the author